Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP dotyczące transportu - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP-Transport w Znakowo.pl. Wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.