Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP przy robotach budowlanych - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP przy robotach budowlanych napisane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje BHP budowlane zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie w sprawie bhp przy robotach budowlanych.