Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP stanowiskowe - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP stanowiskowe
Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom (do stałego korzystania) aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny dotyczyć stosowanych w zakładzie pracy procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
Na Znakowo.pl znajdziesz szeroką gamę różnego rodzaju instrukcji BHP. W tej kategorii znajdziesz instrukcje stanowiskowe BHP (instrukcje BHP na stanowisku pracy), stanowiące zbiór reguł, które określają sposoby bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.