Instrukcje BHP - gastronomia i przemysł spożywczy

Instrukcje BHP gastronomia i przemysł spożywczy napisane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Instrukcje wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)