Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP w szkołach, placówkach oświatowych i publicznych

Instrukcje BHP w szkołach i placówkach oświatowych zawierają najważniejsze przepisy bhp jakie określa nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach. Instrukcje BHP napisane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

W szkołach, placówkach oświatowych i publicznych

Jeśli potrzebują Państwo instrukcji BHP indywidualnej (z własną grafiką, tekstem), prosimy o kontakt z biurem.