Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP dot. substancji chemicznych i tworzyw sztucznych - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP substancje chemiczne i tworzywa sztuczne w Znakowo.pl. Instrukcje BHP napisane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny, wszędzie tam gdzie stosowana jest chemia i chemikalia. Wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.