Wimed

WIMED - lider wśród producentów znaków drogowych

Za ustawianie znaków odpowiada zarządca drogi – w przypadku dróg krajowych jest to GDDKiA, wojewódzkich – marszałek województwa, powiatowych i gminnych – starosta, a dróg publicznych, znajdujących się w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta. Z kolei osobą odpowiedzialną za oznakowanie drogi wewnętrznej jest jej zarządca lub właściciel. A jakie wymagania i normy powinny spełniać znaki drogowe? Gdzie można się w nie zaopatrzyć? W sklepie znakowo.pl oferujemy oznakowanie WIMED – lidera wśród producentów tego typu oznakowania.

Wymagania dla oznakowania drogowego

Znaki drogowe muszą być nie tylko odpowiednio usytuowane na drodze. W załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach znajduje się szereg informacji na temat wielkości znaków (w zależności od tego, na jakiej drodze się znajdują) czy ich kolorystyki. Oznakowanie drogowe musi spełniać również odpowiednie normy. Warto wspomnieć, że WIMED jako pierwszy w Polsce producent znaków drogowych otrzymał Certyfikat Zgodności WE na podstawie normy zharmonizowanej EN12899-1:2007. Certyfikat ten uprawnia do oznaczania stałych pionowych znaków drogowych symbolem "CE", potwierdzającym, że produkt jest zgodny z wymaganiami europejskich dyrektyw.

WIMED – producent z wieloletnim doświadczeniem

WIMED działa na rynku od 1988 roku. Przez 30 lat działalności producent zdobył uznanie i zaufanie klientów nie tylko w Polsce. Dziś jest marką rozpoznawalną w całej Europie. Wśród ważniejszych realizacji, które powierzone zostały firmie WIMED, można wymienić m.in. wykonanie oraz montaż bram do tablic zmiennej treści na autostradzie A4, oznakowanie drogowe w Poznaniu czy kompleksowe utrzymanie dróg w oddziałach DGGKiA w Rzeszowie oraz w Kielcach. WIMED jest producentem wysokiej jakości, certyfikowanego oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, artykułów zapewniających bezpieczeństwo robót, a także profesjonalnych i bezpiecznych urządzeń outdoor fitness do siłowni plenerowych.